Umami Park Hus 10

Våren 2019 (Finished)

Tillverkning, leverans och montage av stål till norra & södra hisschaktet samt konsoler till skärmtak. Objektet ligger vid Rissneleden 14, Sundbyberg och avser ombyggnad av kontor.

Building Contractor: ByggR1 | Object Manager: Thommy Nyström | Lag SMED