Umami Park Hus 10

Våren 2019 (Avslutad)

Tillverkning, leverans och montage av stål till norra & södra hisschaktet samt konsoler till skärmtak. Objektet ligger vid Rissneleden 14, Sundbyberg och avser ombyggnad av kontor.

Byggentreprenör: ByggR1 | Objektsansvarig: Thommy Nyström | Lag SMED