Skandia Fastigheter DC03

December 2019 (Finished)

Tillverkning, leverans och montage av stål till fläktrum.

Building Contractor: TL Bygg | Object Manager: Mikael Lindén | Lag Service