Skandia Fastigheter DC03

December 2019 (Avslutad)

Tillverkning, leverans och montage av stål till fläktrum.

Byggentreprenör: TL Bygg | Objektsansvarig: Mikael Lindén | Lag Service