Sätaröd Samverkansbro

Vintern 2020 (Finished)

Tillverkning, leverans och montage av stålstomme för bro.  Bro över Vramsån, Kristianstad.

Building Contractor: Peab | Object Manager: Bahman Norozkhani | Lag MIBA