Sätaröd Samverkansbro

Vintern 2020 (Avslutad)

Tillverkning, leverans och montage av stålstomme för bro.  Bro över Vramsån, Kristianstad.

Byggentreprenör: Peab | Objektsansvarig: Bahman Norozkhani | Lag MIBA