Rännilen

Våren 2019 (Finished)

Tillverkning, leverans och montage av avväxlingar, trappstomme samt stållist av plattstål för infästning av glas.

Building Contractor: Artega | Object Manager: Mikael Lindén | Lag Service