Rännilen

Våren 2019 (Avslutad)

Tillverkning, leverans och montage av avväxlingar, trappstomme samt stållist av plattstål för infästning av glas.

Byggentreprenör: Artega | Objektsansvarig: Mikael Lindén | Lag Service