Rännilen

Våren 2019 (Aktuell)

Tillverkning, leverans och montage av avväxlingar, trappstomme samt stållist av plattstål för infästning av glas.

Byggentreprenör: Artega | Objektansvarig: Mikael Lindén | Lag Service