Martinskolan

Våren 2019 (Finished)

Tillverkning, leverans och montage av stål för fläktrum och stålavväxlingar. Objektet är beläget i Hökarängen.

Building Contractor: Varpans Bygg AB | Object Manager: Mikael Lindén | Lag Service