Martinskolan

Våren 2019 (Aktuell)

Tillverkning, leverans och montage av stål för fläktrum och stålavväxlingar. Objektet är beläget i Hökarängen.

Byggentreprenör: Varpans Bygg AB | Objektansvarig: Mikael Lindén | Lag Service