Lydiaterrassen

Våren 2018 (Finished)

Tillverkning, leverans, montage och projektering av stålstomme samt montering av HDF åt Peab i Falun.

Building Contractor: Peab | Object Manager: Björne Rosbusk | Lag ROMA