Lydiaterrassen

Våren 2018 (Avslutad)

Tillverkning, leverans, montage och projektering av stålstomme samt montering av HDF åt Peab i Falun.

Byggentreprenör: Peab | Objektsansvarig: Björne Rosbusk | Lag ROMA