Kyrkskolan

Sommaren 2019 (Finished)

Tillverkning, leverans och montage av stålstomme, plattstålsräcken samt spiraltrappor. Objektet är beläget i Täby Kyrkby.

Building Contractor: Metrolit | Object Manager: Bahman Norozkhani | Lag MIBA