Kyrkskolan

Sommaren 2019 (Avslutad)

Tillverkning, leverans och montage av stålstomme, plattstålsräcken samt spiraltrappor. Objektet är beläget i Täby Kyrkby.

Byggentreprenör: Metrolit | Objektsansvarig: Bahman Norozkhani | Lag MIBA