Kyrkskolan

Sommaren 2019 (Aktuell)

Tillverkning, leverans och montage av stålstomme, plattstålsräcken samt spiraltrappor. Objektet är beläget i Täby Kyrkby.

Byggentreprenör: Metrolit | Objektansvarig: Bahman Norozkhani | Lag MIBA