Kungsängen Kyrkby

Våren 2019 (Finished)

Tillverkning, leverans och montage av stål till skärmtak och corténgaller mot garage.

Building Contractor: BTH Bygg | Object Manager: Thommy Nyström | Lag SMED