Kungsängen Kyrkby

Våren 2019 (Aktuell)

Tillverkning, leverans och montage av stål till skärmtak och corténgaller mot garage.

Byggentreprenör: BTH Bygg | Objektansvarig: Thommy Nyström | Lag SMED