Hotell Forrest Arlanda

Hösten 2019 (Finished)

Tillverkning, leverans och montage av räcken.

Building Contractor: Frijo | Object Manager: Andreas Åkerblom/Simon Aydin | Lag SMED