Hotell Forrest Arlanda

Hösten 2019 (Avslutad)

Tillverkning, leverans och montage av räcken.

Byggentreprenör: Frijo | Objektsansvarig: Andreas Åkerblom/Simon Aydin | Lag SMED