Fsk Snödroppen

Vintern 2018/2019 (Finished)

Tillverkning, leverans och montage av stålstomme samt utvändigt trapphus.

Building Contractor: ByggR1 | Object Manager: Bahman Norozkhani | Lag MIBA