Fsk Snödroppen

Vintern 2018/2019 (Aktuell)

Tillverkning, leverans och montage av stålstomme samt utvändigt trapphus.

Byggentreprenör: ByggR1 | Objektansvarig: Bahman Norozkhani | Lag MIBA