Draken & Ormen

Våren 2019 (Finished)

Tillverkning och leverans av smide till Kv Ormen på Hornsgatan.

Building Contractor: Industrihytten | Object Manager: Micke Lindén | Lag Service