Draken & Ormen

Våren 2019 (Aktuell)

Tillverkning och leverans av smide till Kv Ormen på Hornsgatan.

Byggentreprenör: Industrihytten | Objektansvarig: Micke Lindén | Lag Service