Bussdepå Länna

Sommaren 2019 (Finished)

Tillverkning, leverans och montage av stål för kranbalkar och fasad till en bussdepå i Länna.

Building Contractor: Åkesson Bygg | Object Manager: Thommy Nyström | Lag SMED