Bussdepå Länna

Sommaren 2019 (Aktuell)

Tillverkning, leverans och montage av stål för kranbalkar och fasad till en bussdepå i Länna.

Byggentreprenör: Åkesson Bygg | Objektansvarig: Thommy Nyström | Lag SMED