Bussdepå Länna

Sommaren 2019 (Avslutad)

Tillverkning, leverans och montage av stål för kranbalkar och fasad till en bussdepå i Länna.

Byggentreprenör: Åkesson Bygg | Objektsansvarig: Thommy Nyström | Lag SMED