SVT-Entré

Våren 2023 (Aktuell)

Tillverkning, leverans samt montage av avväxlingssmide, entrésmide & hisschakt.

Byggentreprenör: Metrolit Byggnads AB | Objektsansvarig: Morwan Khonna | Lag MIBA