Sthlm 02A

Sommar 2023 (Aktuell)

Tillverkning, leverans & montage av partismide, pergola, räcken samt montage av sandwichpaneler.

Byggentreprenör: Skanska Sverige AB | Objektsansvarig: Mikael Lindén | Lag ALFA