SN71 – Recessen

Sommar 2022 (Aktuell)

Tillverkning, leverans av ginafog, lyftkonsoler mm.

Byggentreprenör: Skanska Slussen AB | Objektsansvarig: Morwan Khonna | Lag MIBA