SB47 DE21

Hösten 2022 (Aktuell)

Tillverkning, leverans samt montage av avväxlingssmide.

Byggentreprenör: Byggstyrning AB | Objektsansvarig: Mikael Lindén | Lag ALFA