Ombyggnation Stadshagen Biljetthall

Hösten 2022 (Aktuell)

Tillverkning, leverans samt montage av hisschakt & grind.

Byggentreprenör: JVAB | Objektsansvarig: Mikael Lindén | Lag ALFA