Frescatihallen

Hösten 2022 (Aktuell)

Projektering, tillverkning samt leverans av spång, räcken & ståltrappa.

Byggentreprenör: Bergtornet | Objektsansvarig: Mikael Lindén | Lag ALFA