Food Hall – MoS

Våren 2023 (Aktuell)

Projektering, tillverkning & montage av entresolbjälklag.

Byggentreprenör: Bergtornet Stockholm AB | Objektsansvarig: Mikael Lindén | Lag ALFA