Elinsborgsskolan

Våren 2024 (Aktuell)

Tillverkning, leverans & montage av skärmtak, fläktrumsstommar, trapphus, ståltrappor samt avväxlingar.

Byggentreprenör: Heving & Hägglund | Objektsansvarig: Mikael Lindén | Lag ALFA