Operan i Flemingsberg

14 februari, 2023

Work in progress ute på Operan Flemingsberg! Montage av det sista bjälklaget på

hus 1 och nu kör vi på med sekundärsmide, betongtrappor samt stommen på Hus 2.