Valbo Köpcentrum

14 juli, 2022

I samarbete med Sehed Bygg Gävleborg har Smederna Sverige AB fått på totalentreprenad att leverera en stålstomme till Valbo köpcentrum. Ombyggnation av Valbo köpcentrum görs för att skapa ett bättre flöde i centrumet samt för att uppgradera invändigt och utvändigt utseende.