Täta väggar

Mars 2020 (Finished)

Tillverkning, leverans och montage av smide till täta väggar samt luckor.

Building Contractor: Skanska Slussen | Object Manager: Bahman Norozkhani | Lag MIBA