Villa Aspvik

Hösten 2018 (Aktuell)

Tillverkning, leverans och montage av stålstomme om ca 30 000 kg till villa Aspvik, Värmdö.

Byggentreprenör: Kullendorf | Objektansvarig: Björne Rosbusk | Lag ROMA