Valbo Köpcentrum

Hösten 2022 (Aktuell)

Projektering, tillverkning, leverans samt montage av stålstomme.

Byggentreprenör: Sehed Bygg | Objektsansvarig: Mikael Lindén | Lag ALFA