Umami Park Fasader

Hösten 2019 (Avslutad)

Tillverkning, leverans och montage av smide i fasader.

Byggentreprenör: ByggR1 | Objektsansvarig: Andreas Åkerblom/Simon Aydin | Lag SMED