Tryckhall Akalla

Sommaren 2018 (Avslutad)

Tillverkning, leverans och montage av stål för avväxling samt förstärkning av vägg.

Byggentreprenör: Midroc | Objektsansvarig: Bahman Norozkhani | Lag MIBA