Torvalla Bil

Våren 2022 (Avslutad)

Etapp 1: Tillverkning, leverans samt montage av tillbyggnad, avväxlingar, ståltrappor mm.

Etapp 2: Projektering, tillverkning, leverans & montage av bilramp.

Byggentreprenör: Bergtornet | Objektsansvarig: Mikael Lindén | Lag ALFA