Sundbyskolan

Hösten 2022 (Aktuell)

Tillverkning, leverans samt montage av avväxlingar, stålstommar, HD/F-bjälklag, betongväggar, betongtrappor & ståltrappor.

Byggentreprenör: Arcona | Objektsansvarig: Morwan Khonna | Lag MIBA