Sperlinge Backe

Hösten 2022 (Aktuell)

Tillverkning, leverans samt montage av avväxlingar & hisschakt.

Byggentreprenör: Vasakronan | Objektsansvarig: Mikael Lindén | Lag ALFA