Södertörns Högskola OBE29

Hösten 2020 (Avslutad)

Tillverkning, leverans och montage av smide för påbyggnad.

Byggentreprenör: Sidskogen Bygg | Objektsansvarig: Bahman Norozkhani | Lag MIBA