Slakthusområdet

Våren 2021 (Avslutad)

Tillverkning, leverans och montage av stål till avväxlingar.

Byggentreprenör: JM Entreprenad | Objektsansvarig: Mikael Lindén | Lag Service