Sjöviksskolan

Vintern 2017/2018 (Avslutad)

Projektering, tillverkning, leverans och montage av stålstomme till loftgångar.

Byggentreprenör: Peab | Objektsansvarig: Thommy Nyström | Lag SMED