Silex

Hösten 2020 (Avslutad)

Tillverkning, leverans och montage av stålstomme.

Byggentreprenör: Bergtornet | Objektsansvarig: Bahman Norozkhani | Lag MIBA