Scania B177-178 Södertälje

Jan 2019 (Avslutad)

Tillverkning, leverans och montage av stålstomme. Totalt ca 185 000 kg.

Byggentreprenör: Oljibe | Objektsansvarig: Bahman Norozkhani | Lag MIBA