Saneringshall – Hagadepån

Sommar 2023 (Aktuell)

Tillverkning, leverans & montage av stålstomme, HD/F, betongsockel, betongvägg, sandwichpaneler med rostfri insida, trappor, räcken samt gallerdurk.

Byggentreprenör: In3prenör | Objektsansvarig: Mikael Lindén | Lag ALFA