SALK Hallen

Våren 2020 (Avslutad)

Tillverkning, leverans och montage av smide.

Byggentreprenör: Bergtornet Entreprenad | Objektsansvarig: Andreas Åkerblom/Simon Aydin | Lag SMED