Rytterborgsskolan

Hösten 2023 (Aktuell)

Tillverkning, leverans & montage av stålstomme, HD/F, betongväggar, betongtrappor, trp, sandwichpaneler samt räcken.

Byggentreprenör: HMB Construction AB | Objektsansvarig: Fredrik Söderlund | Lag NY